FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


Az Általános Szolgáltatási Feltételek tartalmazzák Berkes Kinga Szilvia Egyéni vállalkozó (székhely:6724 Szeged Siha köz 2.b, adószám: 69341850-1-26, mint szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Berkes Kinga Szilvia
A szolgáltató székhelye: 6724 Szeged, Siha köz 2.b
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: berkeskinga@gmail.com
Adószáma: 69341850-1-26
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság)
Telefonszámai: 0620/39-79-377
Adatvédelmi nyilvántartási száma: 53042875
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: 

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatály, az ÁSZF módosítása.

1.3. Rendelkezésre állás: Berkes Kinga Szilvia egyéni vállalkozó

E-mail: berkeskinga@gmail.com

Telefon:0620/39-79-377 Hétköznapokon 8h-18h.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. A rendelés teljesítéséhez szükséges adatok:név, lakcím, elérhetőség. Személyes adatokat harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki, előírásoknak, titoktartási kötelezettségnek megfelelően kezeljük. 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg.  A termékek árai nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat, illetve a csomagolási díjat. Személyes átvételre van lehetőség 6724 Szeged, Siha köz 2.b illetve 6724 Szeged, Petresi utca 6. szám alatt.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg. A megvásárolható termékek adatlapján megjelenített képek nem térnek el a valóságostól. 

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. A kiválasztott termék linkjére kattintva kiválaszthatja mit kíván megrendelni, megadhatja a kívánt mennyiséget,majd kosárba helyezés ikonnal leadhatja rendelését. 

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

1.11. Fizetési lehetőségek banki átutalás és utánvétellel történő kifizetés lehetséges. 

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása beérkezéstől elkezdődik,melyet visszaigazoló e-mail is jelez. Általános teljesítési határidő, a választott termék jellegétől függ,  visszaigazolástól számított  maximum 10 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: A vásárló panaszával megadott elérhetőségeinken kereshet bennünket. Haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat.

Garancia, jótállás

1.18. Termékeinkre 1 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén személyesen vagy telefonon, elérhetőségeink valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Bíróság illetékességét. Szeged, 2019.12.01.